85 - บทดุอาอ์ขออภัยโทษจากข้อผิดพลาดในที่ประชุม

196- มหาบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งเรา และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพภักดีนอกจากพระองค์ และฉันขออภัยโทษและกลับตัวต่อพระองค์ (2) ------------------ (2) บันทึกโดยเจ้าของสุนัน อบูดาวุด หมายเลข 4858, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3433, อัน-นะสาอี หมายเลข 1344 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/153 และมีรายงานว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้กล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะไม่นั่งวงสนทนา หรืออ่านอัลกุรอาน และละหมาดใดๆ นอกจากท่านจะปิดท้ายด้วยการกล่าวบทซิกิรนี้ (อัล-หะดีษ) บันทึกโดยอัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 308 และอะหฺมัด หน้า 6/77 หมายเลข 24486 ซึ่งดร.ฟารูก หัมมาดะฮฺ กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในการตรวจทานหะดีษนี้ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ โดยอัน-นะสาอี หน้า 273

API