26 - บทดุอาอ์ละหมาดอิสติคอเราะฮฺ

74- ท่านญาบิรฺ บินอับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สอนพวกเราเกี่ยวกับการอิสติคอเราะฮฺในทุกๆ เรื่องเหมือนสอนสูเราะฮฺหนึ่งในอัลกุรอาน ท่านนบี ได้กล่าวว่า เมื่อคนใดในหมู่พวกท่านปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว เขาจงละหมาดสองร็อกอะฮฺซึ่งไม่ใช่ละหมาดวาญิบแล้วให้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอให้พระองค์ช่วยเลือกสิ่งที่ดีด้วยความรอบรู้ของพระองค์ และขอให้พระองค์บันดาลให้ฉันมีความสามารถที่จะลงมือทำ ด้วยพระเดชานุภาพของพระองค์ และฉันวิงวอนต่อพระองค์จากพระมหากรุณาอันใหญ่หลวงของพระองค์ (ให้เปิดใจเพื่อคุณธรรมความดีด้วยเถิด) แน่แท้พระองค์ทรงเดชานุภาพ ส่วนฉันไม่มีความสามารถใดๆ เลย พระองค์ทรงรอบรู้ยิ่ง ส่วนฉันไม่มีความรู้อะไรเลย พระองค์ทรงรอบรู้ยิ่งในสิ่งเร้นลับทั้งหลาย โอ้อัลลอฮฺ หากพระองค์ทรงทราบว่าการงานนี้ (ระบุชื่อของความต้องการเป็นภาษาใดก็ได้) เป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉัน ในศาสนาของฉัน และในการครองชีพของฉัน และในบั้นปลายแห่งการงานของฉันแล้ว (ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล) ดังนั้น ขอพระองค์กำหนดการงานนั้นให้ฉันและให้มันสะดวก ง่ายดายแก่ฉันแล้วขอพระองค์ประทานความศิริมงคลในการงานนี้ให้แก่ฉันด้วย แต่ถ้าพระองค์ทรงรู้ว่าการงานนี้เป็นผลร้ายแก่ฉัน ในศาสนาของฉัน และในการครองชีพของฉัน และในบั้นปลายแห่งการงานของฉันแล้ว (ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล) ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้สิ่งนี้หลีกพ้นไปจากฉันด้วย และขอให้ฉันรอดพ้นจากสิ่งนี้ด้วยเถิด และขอพระองค์ทรงบันดาลความดีให้แก่ฉัน ไม่ว่าสถานที่ใด แล้วขอพระองค์ทรงประทานความพอพระทัยให้แก่ฉันในการงานนั้นๆ ด้วย (1) แน่นอนที่สุด ผู้ที่ขอให้ผู้ทรงสร้างเลือกสิ่งที่ดี (อิสติคอเราะฮฺ) และได้ปรึกษาหารือกับผู้คน และได้หาความชัดเจนในการงานของเขานั้น จะไม่มีวันโศกเศร้าเสียใจ (ในสิ่งที่จะทำ) ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ดำรัสว่า และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮฺเถิด (1) ----------------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 7/162 หมายเลข 1162 (1) สูเราะฮฺอาล อิมรอน อายะฮฺที่ 159

API