65 - บทดุอาอ์หลังจากฝนตก

173- ฝนได้ตกลงมายังพวกเรา ด้วยความโปรดปรานและความเมตตาของพระองค์ (4) --------------------- (4) อัล-บุคอรี หน้า 1/205 หมายเลข 846 และมุสลิม หน้า 1/83 หมายเลข 71

API