103 - บทดุอาอ์ที่ผู้เดินทางควรจะกล่าวเมื่อถึงเวลาใกล้รุ่งอรุณ

215- ผู้ที่ได้ยิน (คำพูดของฉันนี้) ได้บอกต่อๆ ไป ด้วยการสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ และการทดสอบที่ดีของพระองค์ที่มีต่อพวกเรา โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ได้โปรดทรงเป็นสหายกับเรา และประทานความโปรดปรานให้แก่เรา โดยที่ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺจากไฟนรก (1) ------------------- (1) มุสลิม หน้า 4/2086 หมายเลข 2718, ชัรหฺ อัน-นะวะวี อะลา เศาะฮีหฺมุสลิม หน้า 17/39

API