16 - บทดุอาอ์อิสติฟตาหฺ

27- (1) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดแยกระหว่างฉันและบาปของฉันให้ห่างไกลกัน เฉกเช่นที่พระองค์ได้แยกทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โอ้อัลลอฮฺได้โปรดชำระฉันให้บริสุทธิ์จากความผิดของฉัน เฉกเช่นผ้าขาวที่ถูกชำระจนบริสุทธิ์จากความสกปรก โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดล้างฉันจากความผิดทั้งหลายของฉันด้วยหิมะ น้ำ และลูกเห็บ (กล่าวคือ ขอให้อัลลอฮฺทรงให้อภัยความผิดทั้งหลายของเราด้วยกับวิธีการที่เป็นเหตุให้ได้รับการอภัย) (2) ----------------- (2) อัล-บุคอรี หน้า 1/181 หมายเลข 744 และมุสลิม หน้า 1/419 หมายเลข 598

28- (2) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญพระองค์ และพระนามของพระองค์จำเริญยิ่งแล้ว และบารมีของพระองค์สูงส่งยิ่งแล้ว และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ (3) ---------------- (3) มุสลิม หมายเลข 399 และบันทึกโดยเจ้าของสุนันทั้งสี่ท่าน อบูดาวุด หมายเลข 775, อัต-ติรมิซี หมายเลข 243, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 806, อัน-นะสาอี หมายเลข 899 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 1/77 และเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/135

29- (3) ฉันขอผินหน้าของฉันแด่ผู้ที่ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในฐานะผู้ใฝ่หาความจริง และฉันไม่ใช่คนหนึ่งในหมู่ผู้ให้มีภาคีขึ้นมา แท้จริงการละหมาดของฉัน และการอิบาดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮฺผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆ แก่พระองค์ และด้วยสิ่งนั้นแหละฉันถูกใช้ และฉันคือคนหนึ่งในหมู่ผู้สวามิภักดิ์ทั้งหลาย โอ้อัลลอฮฺพระองค์ทรงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์เหนือสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าของฉัน และฉันเป็นบ่าวของพระองค์ ฉันได้อธรรมต่อตัวของฉันเอง และฉันได้ยอมรับในความผิดบาปที่ฉันได้ทำ ดังนั้นขอพระองค์ได้ทรงอภัยในความผิดบาปต่างๆ ของฉันทั้งหมด แท้จริงไม่มีผู้ใดที่จะอภัยในความผิดบาปทั้งหลายได้นอกจากพระองค์เท่านั้น ขอพระองค์ได้ทรงชี้นำฉันสู่การมีจรรยามารยาทที่ดีที่สุด ไม่มีผู้ใดชี้นำสู่การมีจรรยามารยาทที่ดีที่สุดได้นอกจากพระองค์เท่านั้น และขอพระองค์ได้ทรงปัดให้พ้นจากฉันซึ่งจรรยามารยาทที่เลวทราม ซึ่งไม่มีผู้ใดปัดจรรยามารยาทที่เลวทรามให้พ้นจากฉันได้นอกจากพระองค์เท่านั้น ฉันตอบรับแล้วและฉันถวายต่อพระองค์แล้ว และความดีงามทั้งหลายอยู่ในพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ และความชั่วช้าจะไม่มีไปยังพระองค์ ฉันอยู่กับพระองค์และจะกลับไปยังพระองค์ พระองค์ทรงมีความจำเริญยิ่ง พระองค์ทรงสูงส่งยิ่ง ฉันขออภัยต่อพระองค์และขอกลับเนื้อกลับตัวยังพระองค์ด้วย (1) -------------------- (1) บันทึกโดยมุสลิม หน้า 1/534 หมายเลข 771

30- (4) โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งญิบรีล มีกาอีล และอิสรอฟีล ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน ผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่เร้นลับและเปิดเผย พระองค์คือผู้ตัดสินระหว่างบ่าวทั้งหลายของพระองค์ในเรื่องที่พวกเขาขัดแย้งกัน ได้โปรดชี้ทางฉันสู่ความถูกต้องในเรื่องที่มีการขัดแย้งนั้นด้วยการอนุญาตแห่งพระองค์ด้วยเถิด แท้จริง พระองค์ทรงชี้ทางนำสำหรับผู้ที่ทรงประสงค์สู่ทางอันเที่ยงตรง (1) --------------- (1) บันทึกโดยมุสลิม หน้า 1/534 หมายเลข 770

31- (5) อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด การสรรเสริญอย่างมากมายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ การสรรเสริญอย่างมากมายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺการสรรเสริญอย่างมากมายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์ยิ่งทั้งในยามเช้าและยามเย็น) ให้กล่าว จำนวนสามครั้งด้วยกัน (และให้กล่าวต่อว่า) ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง จากความหยิ่งยโสของมัน คุณไสยของมัน และการกระซิบกระซาบของมัน (2) --------------------- (2) บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 1/203 หมายเลข 764, อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/265 หมายเลข 807, อะหฺมัด หน้า 4/85 หมายเลข 16739 และชัยคฺชุอัยบฺ อัล-อัรนะอูฏได้กล่าวว่าเป็นหะสันลิฆ็อยริฮิ ในการตรวจสอบหะดีษนี้ในหนังสือ “มุสนัดอะหฺมัด” และชัยคฺอับดุลกอดิร อัล-อัรนะอูฏ ก็กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺเนื่องด้วยมีสายรายงานอื่นมาสนับสนุน ในการตรวจสอบหนังสือ “อัล-กะลิม อัฏ-ฏ็อยยิบ” โดยอิบนุตัยมียะฮฺ หมายเลข 78 และชัยคฺอัล-อัลบานีก็ได้ระบุบทซิกิรนี้ในหนังสือ “เศาะฮีหฺ อัล-กะลิม อัฏ-ฏ็อยยิบ” หมายเลข 62 และมีบันทึกโดยมุสลิม จากการรายงานของท่านอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ซึ่งมีสำนวนคล้ายคลึงกันนี้ พร้อมทั้งมีเรื่องราวที่มาที่ไป ซึ่งดูได้ใน หน้า 1/420 หมายเลข 601

32- (6) โอ้อัลลอฮฺ การสรรเสริญทั้งหลายนั้นแด่พระองค์ (3) ซึ่งพระองค์เป็นแสงรัศมีแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น และการสรรเสริญทั้งหลายนั้นแด่พระองค์ ซึ่งพระองค์เป็นผู้บริหารจัดการชั้นฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น และการสรรเสริญทั้งหลายนั้นแด่พระองค์ ซึ่งพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้น และการสรรเสริญทั้งหลายนั้นแด่พระองค์ อำนาจแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นแด่พระองค์ และการสรรเสริญทั้งหลายนั้นแด่พระองค์ ซึ่งพระองค์เป็นผู้ครองกรรมสิทธิ์แห่งชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการสรรเสริญทั้งหลายนั้นแด่พระองค์ ซึ่งพระองค์เป็นผู้สัจจริง สัญญาของพระองค์เป็นเรื่องที่สัจจริง ถ้อยคำของพระองค์เป็นสิ่งที่สัจจริง การพบพระองค์ในโลกหน้าเป็นสิ่งที่สัจจริง สวรรค์ก็เป็นสิ่งที่สัจจริง นรกก็เป็นสิ่งที่สัจจริง บรรดานบีก็เป็นสิ่งที่สัจจริง และท่านนบีมุหัมมัดก็เป็นสิ่งที่สัจจริง การเกิดขึ้นของวันสิ้นโลกก็เป็นสิ่งที่สัจจริง โอ้อัลลอฮฺ แด่พระองค์ฉันขอจำนน ยังพระองค์ฉันขอมอบหมาย ต่อพระองค์ฉันขอศรัทธา ยังพระองค์ฉันได้กลับไป ด้วยพระองค์ฉันขอร้องเรียนการโต้เถียง (กับผู้ปฏิเสธ) ยังพระองค์ฉันขอให้มีการพิพากษาวินิจฉัย ขอพระองค์อภัยให้แก่ฉัน ทั้งบาปที่ฉันได้ทำมาก่อนหน้าและหลังจากนี้ ทั้งที่ฉันปกปิดและเปิดเผย และทั้งสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ดีถึงมันยิ่งกว่าฉัน พระองค์เป็นผู้อยู่ก่อนหน้าและเป็นผู้อยู่ภายหลัง ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าของฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ และไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ (1) -------------------- (3) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะกล่าวมันเมื่อยืนขึ้นละหมาดตะฮัจญุด (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 3/3, 11/116, 13/371,423,465 หมายเลข 1120, 6317, 7385, 7442, 7499, และมุสลิม ในมุคตะศ็อรด้วยสำนวนเช่นเดียวกันนี้ หน้า 1/532 หมายเลข 769

API