36 - บทดุอาอ์เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูและผู้มีอิทธิพล

126- (1) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงเราขอให้พระองค์ทรงจัดการกับพวกเขา และเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายของพวกเขา (1) --------------- (1) อบูดาวุด หน้า 2/89 หมายเลข 1537 และอัล-หากิมกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 2/142

127- (2) โอ้อัลลอฮฺ พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของฉัน และพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือฉัน ด้วยพระองค์ฉันพยายาม ด้วยพระองค์ฉันโจมตี และด้วยพระองค์ฉันต่อสู้กับข้าศึก (2) ---------------- (2) อบูดาวุด หน้า 3/42 หมายเลข 2632, อัต-ติรมิซี หน้า 5/572 หมายเลข 3584 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/183

128- (3) อัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราแล้ว และเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยม (3) ---------------- (3) อัล-บุคอรี หน้า 5/172 หมายเลข 4563

API