88 - สิ่งที่อัลลอฮฺจะทรงปกป้องคนคนหนึ่งจากดัจญาล

199- ผู้ใดที่ท่องจำสิบอายะฮฺแรกของสูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟิ เขาจะได้รับการคุ้มครองให้รอดพ้นจากดัจญาล (3) และให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺจากฟิตนะฮฺ (ความเลวร้าย) ของมัน ทุกๆ ครั้งหลังจากกล่าวตะชะฮฺฮุดในละหมาด (1) ----------------------- (3) มุสลิม หน้า 1/555 หมายเลข 809 บางสายรายงานกล่าวว่า สิบอายะฮฺสุดท้ายของสูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟิ หน้า 1/556 หมายเลข 809 (1) ดูหะดีษหมายเลข 55,56 หน้า 41 ในหนังสือเล่มนี้

API