97 - บทดุอาอ์เมื่อต้องการเข้าหมู่บ้านหรือเมือง

208- โอ้อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งฟ้าทั้งเจ็ดและทุกสิ่งที่มันปกคลุมอยู่ พระผู้อภิบาลแห่งแผ่นดินทั้งเจ็ดและทุกสิ่งที่มันแบกรับอยู่ พระผู้อภิบาลของเหล่ามารร้ายชัยฏอนและทุกสิ่งที่พวกมันได้ทำให้หลงทาง และพระผู้อภิบาลแห่งสายลมและทุกสิ่งที่มันพัดพา ฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความดีงามของหมู่บ้านนี้และความดีงามของชาวบ้าน และความดีงามที่มีอยู่ในมัน และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายของชาวบ้าน และความชั่วร้ายที่มีอยู่ในมัน (1) ------------------------ (1) อัล-หากิม ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 2/100, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 524 ซึ่งอัล-หาฟิซได้กล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในการตรวจทานหะดีษในอัล-อัซการ หน้า 5/154 และชัยคฺบินบาซ ได้กล่าวว่าเป็นการบันทึกโดยอัน-นะสาอี ด้วยกับสายรายงานที่หะสัน ดูในตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร หน้า 37

API