98 - บทดุอาอ์เมื่อเข้าตลาด

209- ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺพระองค์เดียวเท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆ คู่เคียงกับพระองค์ อำนาจและการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ พระองค์ทรงให้เกิด พระองค์ทรงให้ตาย และพระองค์คือผู้ทรงชีวินไม่มีวันตาย สิ่งดีงามอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง (1) ------------------ (1) อัต-ติรมิซี หมายเลข 3428, อิบนุมาญะฮฺ หน้า 5/291 หมายเลข 3860 และอัล-หากิม หน้า 1/538 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/21 และเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/152

API