43 - ดุอาอ์เมื่อมีความทุกข์ยากในการงาน

139- โอ้อัลลอฮฺ จะไม่มีความง่ายดาย นอกจากพระองค์จะให้ความง่ายดายเกิดขึ้น และพระองค์ทรงให้ความเศร้าโศก ซึ่งเมื่อพระองค์ทรงประสงค์มันย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายดาย (1) ---------------- (1) บันทึกโดยอิบนุหิบบาน ในหนังสือเศาะฮีหฺของท่าน หมายเลข 2427 (มะวาริด), อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 351 ซึ่งท่านอัล-หาฟิซได้กล่าวว่า นี่คือหะดีษเศาะฮีหฺ และชัยคฺอับดุลกอดิร อัล-อัรนะอูฏได้กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺในการตรวจทานหนังสืออัล-อัซการของท่านอัน-นะวะวี หน้า 106

API