38 - บทดุอาอ์ให้มีชัยเหนือศัตรู

131- โอ้อัลลอฮฺ พระผู้ทรงประทานกิตาบ (คัมภีร์) ลงมา พระผู้ทรงฉับไวในการสอบสวน ได้โปรดทำให้กลุ่มพันธมิตรของศัตรูพ่ายแพ้ โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ และทรงโปรดเขย่าของพวกเขาให้สะทกสะท้าน (2) ---------------- (2) มุสลิม หน้า 3/1362 หมายเลข 1742

API