130 - ความประเสริฐของการกล่าวตัสบีหฺ, ตะหฺมีด, ตะฮฺลีล, ตักบีร

254- (1) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า ผู้ใดที่กล่าว มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ ในหนึ่งวันเป็นจำนวนหนึ่งร้อยครั้ง ความผิดต่างๆ ของเขาจะถูกทำให้ร่วงหล่นลงไปแม้มันจะมากมายเช่นฟองน้ำในทะเลก็ตาม (2) ----------------------- (2) อัล-บุคอรี หน้า 7/168 หมายเลข 6405 และมุสลิม หน้า 4/2071 หมายเลข 2691 และดูความประเสริฐของผู้ที่กล่าวมันหนึ่งร้อยครั้งทั้งในยามเช้าและยามเย็น ในหน้า 65 ของหนังสือเล่มนี้

255- (2) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า ผู้ใดที่กล่าว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ สำหรับพระองค์คืออำนาจการครอบครองและมวลการสรรเสริญ และพระองค์ทรงมีเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง ให้อ่านสิบครั้ง เขาจะได้รับผลบุญประหนึ่งไถ่ทาสสี่คนจากลูกหลานของอิสมาอีล (1) ------------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 7/67 หมายเลข 6404 และมุสลิม ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกของท่าน หน้า 4/2071 หมายเลข 2693 และดูความประเสริฐของการกล่าวมันในยามเช้าหนึ่งร้อยครั้ง ในบทดุอาอ์ที่ 93 หน้า 66 ของหนังสือเล่มนี้

256- (3) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า สองคำที่เบาแก่ลิ้น (เป็นถ้อยคำสั้นๆ มีความง่ายดายในการเรียนรู้ และอนุญาตที่จะให้กล่าวมันทั้งในสภาพที่สะอาดหรือที่มีญุนุบ) หนักบนตาชั่ง (มีผลบุญที่มากมาย) เป็นที่รักแก่อัร-เราะหฺมาน (ผู้ทรงเมตตา) นั่นคือ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด (2) ------------------------- (2) อัล-บุคอรี หน้า 7/168 หมายเลข 6404 และมุสลิม หน้า 4/2072 หมายเลข 2694

257- (4) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า การที่ฉันกล่าว มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด นั้นย่อมเป็นที่รักแก่ฉันมากกว่าสิ่งที่ดวงอาทิตย์ได้ขึ้นมาเหนือมัน (เป็นที่รักมากกว่าสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้) (1) ------------------- (1) มุสลิม หน้า 4/2072 หมายเลข 2695

258- (5) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วท่านก็ได้กล่าวว่า “พวกท่านแต่ละคนไม่มีความสามารถที่จะเก็บเกี่ยวหนึ่งพันความดีในแต่ละวันกระนั้นหรือ?” คนที่นั่งอยู่ด้วยคนหนึ่งได้ถามท่านว่า พวกเราแต่ละคนจะเก็บเกี่ยวหนึ่งพันความดีในแต่ละวันได้อย่างไร? ท่านตอบว่า “ให้เขากล่าวตัสบีหฺ (มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ) หนึ่งร้อยครั้ง เขาก็จะถูกบันทึกหนึ่งพันความดีให้ หรือจะถูกลบหนึ่งพันความผิดจากเขา (2) ---------------------- (2) มุสลิม หน้า 4/2073 หมายเลข 2698

259- (6) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า ผู้ใดที่กล่าว มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใด และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ จะถูกปลูกต้นอินทผลัมหนึ่งต้นเตรียมไว้แก่เขาในสวนสวรรค์ (1) ----------------------- (1) บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หน้า 5/511 หมายเลข 3464, อัล-หากิม หน้า 1/501 ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี ดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 5/531 และเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/160

260- (7) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “โอ้ท่านอับดุลลอฮฺ บินก็อยสฺ จะให้ฉันบอกแก่ท่านถึงคลังหนึ่งในจำนวนคลังทั้งหลายของสวรรค์ไหม? ” ฉันจึงตอบว่า “เอาสิ โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ” ท่านนบีจึงกล่าวว่า จงกล่าวเถิดว่า ไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ (2) ------------------------ (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 11/213 หมายเลข 4206 และมุสลิม หน้า 4/2076 หมายเลข 2704

261- (8) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ถ้อยคำที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับอัลลอฮฺนั้นมีสี่ถ้อยคำ ซึ่งไม่เป็นปัญหาที่จะเริ่มด้วยคำใดก่อน” นั้นคือ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด (1) --------------------- (1) มุสลิม หน้า 3/1685 หมายเลข 2137

262- (9) มีชายอาหรับชนบทคนหนึ่งมาหาท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และได้กล่าวแก่ท่านว่า “โอ้ท่านเราะสูลของอัลลอฮฺ ได้โปรดสอนฉันถึงถ้อยคำต่างๆ ที่ฉันจะใช้กล่าวมัน” ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวว่า ท่านจงกล่าวว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีภาคีใดๆ กับพระองค์ อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด การสรรเสริญอย่างมากมายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่ผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเดชานุภาพและปรีชาญาณ ชายผู้นั้นกล่าวต่อไปว่า “นั่นสำหรับพระเจ้าของฉัน แล้วสำหรับตัวฉันล่ะ?” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวว่า ท่านจงกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดอภัยให้ฉัน และเมตตาฉัน และชี้ทางฉัน และให้ฉันมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ และประทานปัจจัยริสกีแก่ฉันด้วยเถิด (1) -------------------------- (1) มุสลิม หน้า 4/2072 หมายเลข 2696 และมีสำนวนเพิ่มเติมในการบันทึกของอบูดาวุด หน้า 1/220 หมายเลข 832 ความว่า หลังจากชายเบดูอินคนนั้นเดินจากไป ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้กล่าวว่า มือของเขาทั้งสองจะต้องเต็มไปด้วยความดีงามอย่างแน่นอน

263- (10) เมือมีบุคคลเข้ารับอิสลาม ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะสอนให้เขาละหมาด หลังจากนั้นท่านจะใช้ให้เขาขอดุอาอ์ด้วยกับสำนวนนี้ โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดอภัยให้ฉัน และเมตตาฉัน และชี้ทางฉัน และให้ฉันมีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ และประทานปัจจัยริสกีแก่ฉันด้วยเถิด (2) ---------------------- (2) มุสลิม หน้า 4/2073 หมายเลข 3697 และในการบันทึกของท่านเช่นเดียวกัน มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เพราะบทซิกิรนั้นได้รวบรวมแก่ท่านซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกนี้และโลกหน้าไว้แล้ว

264- (11) บทดุอาอ์ที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือ การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และบทซิกิรที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ (3) --------------------- (3) อัต-ติรมิซี หน้า 5/462 หมายเลข 3383, อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/1249 หมายเลข 3800 และอัล-หากิม หน้า 1/503 ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซซะฮะบี และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 1/362

265- (12) อัล-บากิยาต อัศ-ศอลิหาตฺ (บทซิกิรที่ดีซึ่งจะมีคุณค่ายั่งยืนถึงอาคิเราะฮฺ) ได้แก่ มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ (1) ----------------------- (1) อะหฺมัด หมายเลข 513 ตามกับเรียบเรียงของชัยคฺอะหฺมัด ชากิร และดูในมัจญฺมะอฺ อัซ-ซะวาอิด หน้า 1/297 ซึ่งท่านอิบนุหะญัร ได้อ้างมันในหนังสือบุลูฆ อัล-มะรอม ตามการรายงานของท่านอบีสะอีดจนถึงท่านอัน-นะสาอี ในหนังสืออัล-กุบรอ หมายเลข 10617 และท่านได้กล่าวว่า ท่านอิบนุหิบบานกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ หมายเลข 840 และอัล-หากิม หน้า 1/541

API