56 - บทดุอาอ์กล่าวในละหมาดให้แก่ผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็ก (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

160- (1) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดปกป้องเขาจากการลงโทษในหลุมฝังศพด้วยเถิด (2) และหากจะกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้เขา (เด็กที่เสียชีวิต) เป็นรางวัลที่ล่วงหน้าไปก่อน และเป็นสิ่งมีค่าที่ถูกเก็บไว้แก่บิดามารดาของเขา และเป็นผู้ที่ให้ชะฟาอะฮฺ (ให้ความช่วยเหลือในวันกิยามะฮฺ) ที่ได้รับการตอบรับ โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้การเสียชิวิตของเขาได้เพิ่มน้ำหนักบนตราชั่งแห่งความดีของบิดามารดาของเขา และทำให้การเสียชีวิตของเขาทำให้บิดามารดาของเขาได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่ และได้โปรดให้เขาอยู่ในหมู่ชนที่เป็นคนดีจากบรรดาผู้ศรัทธา และได้โปรดให้เขาอยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านนบีอิบรอฮีม และได้โปรดปกป้องเขาด้วยความเมตตาของพระองค์จากการลงโทษอันเจ็บปวด และได้โปรดเปลี่ยนให้แก่เขาซึ่งที่อาศัยที่ดีกว่าบ้านของเขา และครอบครัวที่ดีกว่าครอบครัวของเขา โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้อภัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตล่วงหน้าไปก่อนเราและผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา ก็เป็นสิ่งที่ดี (1) ----------------------- (2) ท่านสะอีด บิน อัล-มุสัยยิบ ได้กล่าวว่า ฉันเคยละหมาด (ญะนาซะฮฺ) ตามหลังท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺแก่เด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่เคยทำความผิดเลย ซึ่งฉันได้ยินท่านกล่าวว่า... อัล-หะดีษ บันทึกโดยมาลิก ในอัล-มุวัฏเฏาะอ์ หน้า 1/288 และอิบนุ อบีชัยบะฮฺ ในอัล-มุศ็อนนัฟ หน้า 3/217 และอัล-บัยฮะกี หน้า 4/9 ซึ่งท่านชัยคฺชุอัยบฺ อัล-อัรนะอูฏได้กล่าวว่าสายรายงานของมันเศาะฮีหฺ ในการตรวจทานหนังสือชัรหฺ อัส-สุนนะฮฺ โดยอัล-บะเฆาะวี หน้า 5/357 (1) ดูใน อัล-มุฆนี โดยอิบนุ กุดามะฮฺ หน้า 3/416 และอัด-ดุรูส อัล-มุฮิมมะฮฺ ลิอามมะฮฺ อัล-อุมมะฮฺ โดยชัยคฺบินบาซ หน้า 15

161- (2) โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้เขา (เด็ก) เป็นรางวัลที่ล่วงหน้าไปก่อน และเป็นผลบุญแก่เรา (2) ----------------- (2) ท่านอัล-หะสันเคยอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺในการละหมาดญะนาซะฮฺแก่เด็กน้อย แล้วท่านก็ได้อ่านดุอาอ์บทนี้.... (อัล-หะดีษ) บันทึกโดยอัล-บะเฆาะวี ในชัรหฺ อัส-สุนนะฮฺ หน้า 5/357, และอับดุรร็อซซาก หมายเลข 6588 และท่านอัล-บุคอรีได้นำหะดีษนี้มาบรรจุในหมวดอัล-ญะนาซะฮฺ (หะดีษมุอัลลัก), 65 บทกิรออะฮฺ ฟาติหะติลกิตาบ อะลา อัล-ญะนาซะฮฺ หน้า 2/113 ก่อนหะดีษหมายเลข 1335

API