19 - บทดุอาอ์ขณะสุญูด

41- (1) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงสูงส่ง (ให้อ่านสามครั้ง) (2) -------------- (2) บันทึกโดยเจ้าของสุนันและอะหฺมัด, อบูดาวุด หมายเลข 870, อัต-ติรมิซี หมายเลข 262, อัน-นะสาอี หมายเลข 1007, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 897, อะหฺมัด หมายเลข 3514 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 1/83

42- (2) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งเรา และด้วยการสรรเสริญพระองค์ โอ้อัลลอฮฺได้โปรดประทานอภัยโทษแก่ฉันด้วยเถิด (3) ----------------- (3) อัล-บุคอรี หมายเลข 794 และมุสลิม หมายเลข 484 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอแล้วในบทซิกิรที่ 34

43- (3) ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง ผู้ทรงศักด์สิทธิ์ยิ่ง พระผู้อภิบาลแห่งมลาอิกะฮฺทั้งหลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล (4) ----------------- (4) มุสลิม หน้า 1/533 หมายเลข 487 และอบูดาวุด หมายเลข 872 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอแล้วในบทซิกิรที่ 35

44- (4) โอ้อัลลอฮฺ ฉันได้กราบสุญูดแด่พระองค์ ฉันได้ศรัทธาต่อพระองค์ และได้ยอมจำนนต่อพระองค์ ใบหน้าของฉันได้ก้มกราบแด่พระผู้สร้างมัน ทรงประดิษฐ์มัน ทรงจำแนกการได้ยินของมัน และการเห็นของมันไว้เป็นสัดส่วน อัลลอฮฺผู้ทรงเลอเลิศในหมู่ผู้สร้างสรรค์ ทรงจำเริญยิ่ง (1) --------------- (1) มุสลิม หน้า 1/534 หมายเลข 771 และอื่นจากนี้

45- (5) ทรงบริสุทธิ์ยิ่งเถิด พระองค์ผู้ทรงยิ่งด้วยความเกรียงไกร อำนาจ ความทะนง และความยิ่งใหญ่ (2) ------------------- (2) อบูดาวุด หน้า 1/230 หมายเลข 873, อัน-นะสาอี หมายเลข 1131, อะหฺมัด หมายเลข 23980 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺในหนังสือเศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 1/166 ซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำเสนอแล้วในบทซิกิรที่ 37

46- (6) โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงอภัยแก่ฉัน ซึ่งบาปทั้งหลายของฉัน ทั้งที่เล็กและใหญ่ ทั้งเก่าและใหม่ ทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้น (3) --------------- (3) มุสลิม หน้า 1/230 หมายเลข 483

47- (7) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองด้วยความพอพระทัยของพระองค์ให้พ้นจากความโกรธกริ้วของพระองค์ ขอความคุ้มครองด้วยการให้ความปลอดภัยของพระองค์ ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ ขอความคุ้มครองด้วยพระองค์จากพระองค์เอง ฉันมิอาจจะคำนวนการสดุดีสรรเสริญพระองค์ได้ พระองค์นั้นเป็นเช่นที่พระองค์ได้สรรเสริญแก่ตัวพระองค์เอง (1) ----------------- (1) มุสลิม หน้า 1/352 หมายเลข 486

API