18 - บทดุอาอ์เงยขึ้นจากรุกูอฺ (อิอฺติดาล)

38- (1) อัลลอฮฺทรงได้ยินผู้ที่สรรเสริญพระองค์ (2) ------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 2/282 หมายเลข 796

39- (2) โอ้พระผู้อภิบาลของเรา และการสรรเสริญทั้งหลายนั้นแด่พระองค์ ด้วยการสรรเสริญที่มากมาย ดียิ่ง และประเสริฐยิ่ง (3) -------------- (3) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 2/284 หมายเลข 796

40- (3) การสรรเสริญที่เต็มชั้นฟ้าและแผ่นดินและระหว่างทั้งสองนั้น รวมทั้งทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นอกจากนั้น โอ้พระองค์ผู้ควรแก่การสรรเสริญและให้เกียรติ เป็นความจริงที่สุดในสิ่งที่บ่าวได้กล่าว และเราทุกคนล้วนเป็นบ่าวของพระองค์ โอ้อัลลอฮฺไม่มีสิ่งใดกั้นขวางสิ่งที่พระองค์ประทานให้ และไม่มีสิ่งใดมอบในสิ่งที่พระองค์กั้นขวางได้ และความมั่งมีมิอาจให้ประโยชน์แก่เจ้าของผู้มั่งมีนั้น ณ พระองค์ได้เลย (1) --------------------- (1) มุสลิม หน้า 1/346 หมายเลข 477

API