106 - คำกล่าวเมื่อมีสิ่งที่ทำให้มีความปลื้มปิติหรือสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่ดี

218- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ครั้งที่ท่านได้เห็นสิ่งที่ทำให้ท่านมีความปลื้มปิติ ก็จะกล่าวว่า การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ซึ่งด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งดีๆ ทั้งหลายจึงได้ครบถ้วน และเมื่อท่านเห็นสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ดี ก็จะกล่าวว่า การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺในทุกสภาพการณ์ (1) ---------------------- (1) บันทึกโดยอิบนุ อัส-สุนนี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะอัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 377 และอัล-หากิม ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ หน้า 1/499 และชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 4/201

API