47 - บทดุอาอ์เพื่ออวยพรแสดงความยินดีแก่ผู้ที่มีลูกคนใหม่และการตอบกลับ

145- ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่ท่าน ในสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้แก่ท่าน (นั้นคือลูก) และขอพระองค์ทรงทำให้ท่านพึงพอใจและขอบคุณพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้ และขอพระองค์ทรงให้เขา (ทารก) เติบโตเป็นผู้ใหญ่ (คือให้เด็กมีชีวิตกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ สามารถที่จะช่วยเหลือเป็นกำลังสำคัญของพ่อแม่ต่อไป) และขอให้เขาเป็นลูกที่กตัญญูต่อท่าน และให้ตอบกลับแก่ผู้ที่อวยพรว่า ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญให้แก่ท่าน (วันนี้) และความจำเริญยังท่าน (หลังจากวันนี้) และขออัลลอฮฺทรงประทานความดีงามให้แก่ท่าน และขออัลลอฮฺทรงมอบแก่ท่านเช่นกัน และได้มอบผลบุญแก่ท่านอย่างมากมายด้วย (3) ------------------- (1) มีรายงานว่าเป็นคำกล่าวของท่านอัล-หะสัน อัล-บัศรี ดูใน “ตุหฺฟะฮฺ อัล-เมาดูด” โดยท่านอิบนุลก็อยยิม หน้า 20 และท่านอิบนุ อัล-มุนซิร ก็ได้อ้างมันในอัล-เอาสัฏ (2) ท่านอิมามอัน-นะวะวี ได้ระบุบทดุอาอ์นี้ในหนังสือ “อัล-อัซการ” หน้า 349 และดูใน “เศาะฮีหฺ อัล-อัซการ ลินนะวะวี” โดยสะลีม อัล-ฮิลาลี หน้า 2/713, ส่วนรายละเอียดที่สมบูรณ์นั้นดูในการตรวจทานหนังสืออัซ-ซิกรฺ วะ อัด-ดุอาอ์ วะ อัล-อิลาจญฺ บิรรุกอ โดยผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ หน้า 1/416

API