10 - บทซิกิรขณะออกจากบ้าน

16- (1) ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ไม่มีความสามารถและพละกำลังใดที่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ (3) ----------------- (3) อบูดาวุด หน้า 4/325 หมายเลข 5095 และอัต-ติรมิซี หน้า 5/490 หมายเลข 3426 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/151

17- (2) โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ ในการที่ฉันจะหลงผิดหรือถูกทำให้หลงผิด หรือในการที่ฉันจะกระทำผิดพลาดหรือถูกทำให้กระทำผิดพลาด หรือในการที่ฉันจะอยุติธรรมแก่ผู้อื่นหรือถูกอธรรมโดยผู้อื่น หรือในการที่ฉันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหรือถูกผู้อื่นกระทำอย่างโง่เขลาต่อฉัน (1) --------------- (1) บันทึกโดยเจ้าของสุนัน อบูดาวุด หมายเลข 5094, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3427, อัน-นะสาอี หมายเลข 5501, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3884 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/152 และเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/336

API