96 - บทดุอาอ์ขณะเดินทาง

207- อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด (3 ครั้ง) หลังจากนั้น ให้กล่าวว่า มหาบริสุทธิ์ยิ่ง ผู้ทรงอำนวยสิ่งนี้ให้เรา และเรานั้นไม่สามารถจะควบคุมมันได้ และแท้จริงเราจะกลับคืนสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอน แล้วกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ เราขอจากพระองค์ในการเดินทางครั้งนี้ซึ่งความดีและความยำเกรง และการกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดปราน โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงผ่อนคลายในการเดินทางครั้งนี้และย่นระยะทางที่ยาวไกลให้แก่เรา โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือมิตรในยามเดิมทาง และคือผู้แทนที่ดูแลต่อครอบครัว โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความลำบากในการเดินทาง จากทัศนียภาพที่เศร้าหมอง และจากการพลิกผันที่เลวร้ายในทรัพย์สินและครอบครัว และเมื่อกลับ ก็ให้กล่าวคำเหล่านี้เช่นเดียวกัน และให้เพิ่มต่อด้วยคำว่า เรากลับมาแล้ว เราขออภัยโทษแล้ว เราเป็นผู้อ่อนน้อมแล้ว เราเป็นผู้กล่าวสรรเสริญต่อพระผู้อภิบาลของเราแล้ว (1) --------------------- (1) มุสลิม หน้า 2/978 หมายเลข 1342

API