129 - การอิสติฆฺฟาร (ขออภัยโทษ) และการเตาบะฮฺ (การกลับเนื้อกลับตัว)

248- (1) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แท้จริงฉันได้อิสติฆฟารต่ออัลลอฮฺ และเตาบะฮฺต่อพระองค์มากกว่าเจ็ดสิบครั้งในหนึ่งวัน” (1) ----------------------- (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 11/101 หมายเลข 6307

249- (2) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “โอ้มนุษย์เอ๋ย พวกท่านทั้งหลายจงเตาบะฮฺต่ออัลลอฮฺเถิด เพราะแท้จริงฉันได้ทำการเตาบะฮฺต่อพระองค์มากถึงหนึ่งร้อยครั้งในหนึ่งวัน” (2) ------------------------ (2) มุสลิม หน้า 4/2076 หมายเลข 2702

250- (3) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า ผู้ใดที่กล่าว ฉันขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ ผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงชีวิน ผู้ทรงดูแลอภิบาล และฉันขอกลับเนื้อกลับตัวยังพระองค์ เขาจะถูกอภัยโทษถึงแม้ว่าเขาจะทำความผิดโดยการหนีสมรภูมิรบก็ตาม (3) -------------------------- (3) อบูดาวุด หน้า 2/85 หมายเลข 1517, อัต-ติรมิซี หน้า 5/569 หมายเลข 3577, อัล-หากิม ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ โดยสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 1/511 และชัยคฺอัล-อัลบานีก็กล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/182 และญามิอฺ อัล-อุศูล ลิอะหาดีษ อัร-เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หน้า 4/389-390 ซึ่งตรวจทานโดยชัยคฺอัล-อัรนะอูฏ

251- (4) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ช่วงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับบ่าวมากที่สุดนั้นคือช่วงเวลาสุดท้ายของยามค่ำคืน ดังนั้น หากท่านสามารถที่จะเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺในช่วงเวลานั้นก็จงเป็นเสียเถิด” (1) --------------------- (1) อัต-ติรมิซี หมายเลข 3579, อัน-นะสาอี หน้า 1/279 หมายเลข 572, อัล-หากิม หน้า 1/309 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/183, และญามิอฺ อัล-อุศูล ตรวจทานโดยชัยคฺอัล-อัรนะอูฏ หน้า 4/144

252- (5) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “สภาพที่บ่าวได้ใกล้ชิดกับพระผู้อภิบาลของเขามากที่สุด นั่นคือ ในขณะที่เขาเป็นผู้ที่กำลังสุญูด ดังนั้นพวกท่านจงขอดุอาอ์ให้มากๆ (ในขณะที่สุญูด)” (2) ----------------------- (2) มุสลิม หน้า 1/350 หมายเลข 482

253- (6) ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ในบางครั้งฉันยังรู้สึกว่าหัวใจของฉันขุ่นหมอง ฉันจึงขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺหนึ่งร้อยครั้งในหนึ่งวัน” (1) --------------------- (1) บันทึกโดยมุสลิม หน้า 4/2075 หมายเลข 2702

API