27 - การซิกรุลลอฮฺ (รำลึกถึงอัลลอฮฺ) ทั้งในยามเช้าและยามเย็น

75- (1) ฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง * อัลลอฮฺนั้นคือไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะใดๆ ที่เที่ยงแท้ นอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงชีวิต ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลาย โดยที่การง่วงนอน และการนอนหลับใดๆ จะไม่เอาพระองค์ สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ ใครเล่าคือผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น ณ ที่พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขา และพวกเขาจะไม่ล้อมสิ่งใด จากความรู้ของพระองค์ไว้ได้นอกจากสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น เก้าอี้พระองค์นั้นกว้างขวางทั่วชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และการรักษามันทั้งสองก็ไม่เป็นภาระแก่พระองค์ และพระองค์นั้นคือผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่ (1) ----------------------- (1) สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺที่ 255, ผู้ใดที่กล่าวมันในยามเช้าเขาจะได้รับการคุ้มครองจากญินจนกระทั่งยามเย็น และผู้ใดที่กล่าวมันในยามเย็นเขาจะได้รับการคุ้มครองจากพวกมันจนกระทั่งยามเช้า, บันทึกโดยอัล-หากิม หน้า 1/562 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วะ อัต-ตัรฮีบ หน้า 1/273 และมีการอ้างถึงอัน-นะสาอี และอัฏ-เฏาะบะรอนี ซึ่งท่านได้กล่าวว่า สายรายงานที่อัฏ-เฏาะบะรอนีนำมานั้นอยู่ในระดับที่ดี (ญัยยิด)

76- (2) ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานียิ่ง จงกล่าวเถิดมุหัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่ประสูติ และไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ * ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานียิ่ง จงกล่าวเถิดมุหัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณ ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่พระองค์ได้ทรงบันดาลขึ้น และจากความชั่วร้ายแห่งความมืดของเวลากลางคืนเมื่อมันแผ่คลุม และจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน และจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉาเมื่อเขาอิจฉา * ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานียิ่ง จงกล่าวเถิดมุหัมมัด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระผู้อภิบาลแห่งมนุษยชาติ พระราชาแห่งมนุษยชาติ พระผู้เป็นเจ้าแห่งมนุษยชาติ ให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้กระซิบกระซาบที่หลอกล่อ ที่กระซิบกระซาบในหัวอกของมนุษย์จากหมู่ญินและมนุษย์ (ให้อ่านสามครั้ง) (1) ----------------- (1) ผู้ใดที่กล่าวมันสามครั้งในยามเช้าและยามเย็น จะเป็นการคุ้มครองป้องกันต่อตัวเขาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อันตราย บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 4/322 หมายเลข 5082, อัต-ติรมิซี หน้า 5/567 หมายเลข 3575, และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/182

77- (3) พวกเรามีชีวิตอยู่ในเช้านี้โดยที่อำนาจการปกครองเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ (1) และการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว โดยปราศจากภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ อำนาจทั้งหลายและการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันวิงวอนขอต่อพระองค์ โปรดประทานความดีของวันนี้ และความดีที่มีอยู่หลังจากนั้น (2) และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายของวันนี้ และความชั่วร้ายที่มีอยู่หลังจากนั้น โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความเกียจคร้าน ความเลวร้ายของความแก่ชรา โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรก และการลงโทษในหลุมฝังศพ (1) ------------------- (1) เมื่อถึงเวลาเย็นให้กล่าวว่า พวกเรามีชีวิตอยู่ในคำคืนนี้โดยที่อำนาจการปกครองเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ (2) เมื่อถึงเวลาเย็นให้กล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันวิงวอนขอต่อพระองค์ โปรดประทานความดีของค่ำคืนนี้ และความดีที่มีอยู่หลังจากนั้น และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายของค่ำคืนนี้ และความชั่วร้ายที่มีอยู่หลังจากนั้น (1) มุสลิม หน้า 4/2088 หมายเลข 2723

78- (4) โอ้อัลลอฮฺ พวกเราใช้ชีวิตในยามเช้าด้วยพระองค์ และพวกเราใช้ชีวิตในยามเย็นด้วยพระองค์ (2) พวกเรามีชีวิตอยู่ด้วยพระองค์ และตายด้วยพระองค์ และเราจะฟื้นคืนชีพกลับคืนสู่พระองค์ (3) ------------------ (2) เมื่อถึงเวลาเย็นให้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ พวกเราใช้ชีวิตในยามเย็นด้วยพระองค์ และพวกเราใช้ชีวิตในยามเช้าด้วยพระองค์ พวกเรามีชีวิตอยู่ด้วยพระองค์ และตายด้วยพระองค์ และยังพระองค์คือบั้นปลายที่เราจะกลับคืนสู่ (3) อัต-ติรมิซี หน้า 5/466 หมายเลข 3391 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/142

79- (5) โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือพระผู้อภิบาลของฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระองค์ได้ทรงสร้างฉันและฉันคือบ่าวของพระองค์ ตัวฉันกับสัญญาแห่งผลตอบแทนที่ดีและสัญญาแห่งการลงโทษของพระองค์นั้น (ฉันทำได้) เท่าที่ฉันมีความสามารถเท่านั้น ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายที่ฉันได้กระทำไว้ ฉันขอกลับไปหาพระองค์ด้วยการยอมรับในความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อตัวฉัน และฉันขอกลับไปหาพระองค์ด้วยการยอมรับในความผิดบาปของฉัน ดังนั้น ขอได้โปรดประทานอภัยแก่ฉันด้วยเถิด เพราะแท้จริงไม่มีผู้ใดสามารถประทานอภัยในบาปต่างๆ ได้นอกจากพระองค์ (1) --------------- (1) ผู้ใดที่กล่าวมันด้วยความเชื่อมั่น (ว่าจะได้รับการอภัยโทษ) ในยามเย็น ซึ่งถ้าเขาเสียชีวิตในค่ำคืนนั้นเขาจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ เช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาเช้า บันทึกโดยอัล-บุคอรี หน้า 7/150 หมายเลข 6306

80- (6) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันได้เริ่มใช้ชีวิตเช้าวันนี้ (2) ขอให้พระองค์ทรงเป็นพยาน และขอให้บรรดามลาอิกะฮฺผู้ทรงแบกพระบัลลังค์ของพระองค์ บรรดามลาอิกะฮฺทั้งหลาย และทุกสิ่งที่พระองค์สร้างเป็นพยานว่า แท้จริงพระองค์คืออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียว โดยไม่มีภาคีใดๆ กับพระองค์ และนบีมุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ (ให้อ่านสี่ครั้ง) (3) ----------------- (2) เมื่อถึงยามเย็นให้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันได้เริ่มใช้ชีวิตเย็นวันนี้ (3) ผู้ใดที่กล่าวมันในยามเช้าหรือยามเย็นสี่ครั้ง อัลลอฮฺจะทรงปลดปล่อยเขาจากไฟนรก บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 4/317 หมายเลข 5071, อัล-บุคอรี ในอัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด หมายเลข 1201, อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 9, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 70 ซึ่งชัยคฺบินบาซกล่าวว่าสายรายงานของอัน-นะสาอีและอบีดาวุดอยู่ในระดับหะสัน ในตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร หน้า 23

81- (7) โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีความโปรดปรานใดๆ ในเช้าวันนี้ที่ได้ปรากฏกับฉัน (1) หรือกับสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้ เว้นแต่เป็นความโปรดปรานที่มาจากพระองค์เท่านั้น ไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์ ดังนั้นการสรรเสริญทั้งหลาย และการขอบพระคุณเป็นสิทธิของพระองค์ (2) ----------------- (1) เมื่อถึงเวลาเย็นให้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีความโปรดปรานใดๆ ในเย็นวันนี้ที่ได้ปรากฏกับฉัน (2) ผู้ใดที่กล่าวมันในยามเช้า โดยแน่นอนเขาได้แสดงถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺแล้วในวันนั้น และผู้ใดที่กล่าวมันในยามเย็น โดยแน่นอนเขาได้แสดงถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺในค่ำคืนนั้นแล้วเช่นเดียวกัน บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 4/318 หมายเลข 5075, อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 7, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 41, อิบนุหิบบาน ในมะวาริด หมายเลข 2316 และชัยคฺบินบาซกล่าวว่าสายรายงานของมันอยู่ในระดับหะสัน ในตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร หน้า 24

82- (8) โอ้อัลลอฮฺ ขอได้โปรดประทานพลานามัยที่ดีแก่เรือนร่างของฉัน โอ้อัลลอฮฺ ขอได้โปรดประทานพลานามัยที่ดีแก่การฟังของฉัน โอ้อัลลอฮฺ ขอได้โปรดประทานพลานามัยที่ดีแก่การมองเห็นของฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการฝ่าฝืนและความยากจน และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากจากการลงโทษในหลุมศพ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ (ให้อ่านสามครั้ง) (1) --------------------- (1) อบูดาวุด หน้า 4/324 หมายเลข 5092, อะหฺมัด 5/42 หมายเลข 20430, อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 22, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 69, อัล-บุคอรี ในอัล-อะดับ อัล-มุฟร็อด หมายเลข 701 ซึ่งชัยคฺบินบาซได้กล่าวว่าสายรายงานของมันอยู่ในระดับที่หะสัน ในตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร หน้า 26

83- (9) อัลลอฮฺทรงพอเพียงแล้วสำหรับฉัน ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ แด่เพียงพระองค์เท่านั้นที่ฉันได้มอบหมายและพึ่งพา และพระองค์คือองค์อภิบาลแห่งบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ (ให้อ่านเจ็ดครั้ง) (2) ---------------- (2) ผู้ใดที่กล่าวมันในยามเช้าและยามเย็นเจ็ดครั้ง อัลลอฮฺจะให้เขามีความเพียงพอโดยพ้นจากความทุกข์ยากของโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ บันทึกโดยอิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 71 (มัรฟูอฺ) และอบูดาวุด (เมากูฟ) หน้า 4/321 หมายเลข 5081 ซึ่งชัยคฺชุอัยบฺและชัยคฺอับดุลกอดิร อัล-อัรนะอูฏ กล่าวว่าสายรายงานของมันอยู่ในระดับที่เศาะฮีหฺ ดูในซาด อัล-มะอาด หน้า 2/376

84- (10) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ได้โปรดประทานอภัยและความปลอดภัย (แก่ฉัน) ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอวิงวอนต่อพระองค์โปรดประทานอภัยและความปลอดภัยในศาสนาของฉัน โลกดุนยาของฉัน ครอบครัวของฉัน และทรัพย์สินของฉัน โอ้อัลลอฮฺ ขอได้โปรดปกปิดเอาเราะฮฺของฉัน และขอได้โปรดประทานความสงบเยือกเย็นในใจของฉัน โอ้อัลลอฮฺ ขอได้โปรดคุ้มครองฉันจาก (ความชั่วร้ายที่อยู่) เบื้องหน้าของฉัน เบื้องหลังของฉัน เบื้องขวาของฉัน เบื้องซ้ายของฉัน และเบื้องบนของฉัน และฉันขอความคุ้มครองด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์จากการถูกจู่โจมจากเบื้องล่างของฉัน (1) ---------------- (1) อบูดาวุด หมายเลข 5074 และอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3871 ดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/332

85- (11) โอ้อัลลอฮฺ ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ซ่อนเร้นและเปิดเผย ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน โอ้พระผู้อภิบาลและครอบครองแห่งสรรพสิ่งทั้งมวล ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายของตัวฉันเอง และจากความชั่วร้ายของชัยฏอนและสมุนของมัน และฉันขอความคุ้มครองจากความชั่วที่ฉันกระทำต่อตัวเอง หรือนำไปกระทำต่อมุสลิมคนอื่น (1) --------------------- (1) อัต-ติรมิซี หมายเลข 3392 และอบูดาวุด หมายเลข 5067 ดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/142

86- (12) ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดๆ บนพื้นแผ่นดินและชั้นฟ้าสามารถให้โทษพร้อมกับพระนามของพระองค์ได้ และพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินทรงรอบรู้ยิ่ง (ให้อ่านสามครั้ง) (2) ------------------ (2) ผู้ใดที่กล่าวมันสามครั้งเมื่อถึงยามเช้า และกล่าวมันสามครั้งเมื่อถึงยามเย็น ก็จะไม่มีสิ่งใดสามารถให้โทษหรือภัยใดๆ แก่เขาได้อีก บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 4/323 หมายเลข 5088, อัต-ติรมิซี หน้า 5/465 หมายเลข 3388, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3869, อะหฺมัด หมายเลข 446 ดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/332 ซึ่งชัยคฺบินบาซกล่าวว่าสายรายงานของมันอยู่ในระดับที่หะสัน ในตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร หน้า 39

87- (13) ฉันพอใจที่อัลลอฮฺเป็นพระผู้อภิบาล และพอใจที่อิสลามเป็นศาสนา และพอใจที่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นนบี (ให้อ่านสามครั้ง) (3) ---------------- (3) ผู้ใดที่กล่าวมันสามครั้งในยามเช้า และกล่าวมันสามครั้งในยามเย็น ย่อมเป็นสิทธิของอัลลอฮฺที่จะทรงพึงพอใจเขาในวันกิยามะฮฺ, อะหฺมัด หน้า 4/337 หมายเลข 18967, อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 4, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 68, อบูดาวุด หน้า 4/318 หมายเลข 1531, อัต-ติรมิซี หน้า 5/465 หมายเลข 3389 ซึ่งชัยคฺบินบาซกล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน ในตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร หน้า 39

88- (14) โอ้ผู้ทรงชีวิน ผู้ทรงดำรง (การบริหารจัดการทุกๆ สรรพสิ่ง) ด้วยพระองค์เท่านั้นที่ฉันวิงวอนขอความช่วยเหลือ ดังนั้นขอพระองค์โปรดปรับปรุงกิจการต่างๆ ของฉันให้ดีด้วยเถิด และโปรดอย่าได้ทอดทิ้งหรือปล่อยวางให้เป็นภาระแก่ตัวฉันเพียงลำพัง (โดยไม่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากพระองค์) แม้เพียงกระพริบตาเดียว (1) ---------------- (1) อัล-หากิม ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และสอดคล้องกับคำกล่าวของอัซ-ซะฮะบี หน้า 1/545 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วะ อัต-ตัรฮีบ หน้า 1/273

89- (15) พวกเราได้มีชีวิตอยู่ในเช้านี้ โดยที่อำนาจการปกครองเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก (2) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ซึ่งการเปิดทาง ชัยชนะและความช่วยเหลือ รัศมี สิริมงคล และทางนำของวันนี้ (3) และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายในวันนี้และหลังจากนั้น (1) ------------------ (2) เมื่อถึงเวลาเย็นให้กล่าวว่า พวกเราได้มีชีวิตอยู่ในเย็นนี้ โดยที่อำนาจการปกครองเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก (3) เมื่อถึงเวลาเย็นให้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอวิงวอนต่อพระองค์ซึ่งการเปิดทาง ชัยชนะและความช่วยเหลือ รัศมี สิริมงคล และทางนำของค่ำคืนนี้ และฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วร้ายในค่ำคืนนี้และหลังจากนั้น (1) อบูดาวุด หน้า 4/322 หมายเลข 5084 ซึ่งชัยคฺฺชุอัยบฺและชัยคฺอับดุลกอดิร อัล-อัรนะอูฏ กล่าวว่าสายรายงานของมันอยู่ในระดับหะสัน ในการตรวจสอบหะดีษหนังสือซาด อัล-มะอาด หน้า 2/373

90- (16) เรามีชีวิตอยู่ในเช้านี้ด้วยฟิฎเราะฮฺ (ความบริสุทธิ์อันเป็นกมลสันดาน) แห่งอิสลาม (2) และบนถ้อยคำที่บริสุทธิ์ (คำปฏิญาณตน ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ มุฮัมมัดเราะสูลุลลอฮฺ) และบนศาสนาของนบีของพวกเรา มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบนศาสนาของบิดาของพวกเรา นบีอิบรอฮีม ผู้ที่ยึดมั่นอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงและยอมจำนนเสมอ และเขาไม่ใช่คนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคี (3) ---------------- (2) เมื่อถึงเวลาเย็นให้กล่าวว่า เรามีชีวิตอยู่ในเย็นนี้ด้วยฟิฎเราะฮฺ (ความบริสุทธิ์อันเป็นกมลสันดาน) แห่งอิสลาม (3) อะหฺมัด หน้า 3/406, 407 หมายเลข 15360, 15563, อิบนุ อัส-สุนนี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 34 และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 4/209

91- (17) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญสดุดีต่อพระองค์ (ให้อ่านหนึ่งร้อยครั้ง) (4) ---------------- (4) ผู้ใดกล่าวมันหนึ่งร้อยครั้งในยามเช้าและยามเย็น ย่อมไม่มีผู้ใดในวันกิยามะฮฺที่จะนำสิ่งใดที่มีความประเสริฐไปกว่าสิ่งที่เขาได้นำมา (ด้วยการกล่าวบทซิกิรฺดังกล่าว) นอกจากผู้ที่อ่านเช่นเดียวกับเขาหรือมากกว่าเขา บันทึกโดยมุสลิม หน้า 4/2071 หมายเลข 2692

92- (18) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์ อำนาจการปกครองและการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์ทรงอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล (ให้อ่านสิบครั้ง) (1) หรือถ้าไม่ขยันก็ให้อ่านหนึ่งครั้ง (2) ------------------ (1) อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 24 ดูในเศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วะ อัต-ตัรฮีบ หน้า 1/272, ตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร โดยชัยคฺบินบาซ หน้า 44 และดูคุณค่าของมันในหน้า 146 หะดีษหมายเลข 255 (2) อบูดาวุด หมายเลข 5077, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3798, อะหฺมัด หมายเลข 8719 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วะ อัต-ตัรฮีบ หน้า 1/270, เศาะฮีหฺ อบีดาวุด หน้า 3/957, เศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/331 และซาด อัล-มะอาด หน้า 2/377

93- (19) ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียว ไม่มีภาคีใดสำหรับพระองค์ อำนาจการปกครองและการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของพระองค์ และพระองค์ทรงอำนาจเหนือสรรพสิ่งทั้งมวล (ให้อ่านหนึ่งร้อยครั้งในทุกเช้า) (3) ------------- (3) ผู้ใดที่กล่าวมันหนึ่งร้อยครั้งในหนึ่งวัน ย่อมเท่ากับการที่เขาปล่อยทาสสิบคน และถูกบันทึกแก่เขาหนึ่งร้อยความดีงาม และถูกลบล้างแก่เขาหนึ่งร้อยความผิด และมันจะปกป้องเขาจากชัยฏอนในวันนั้นจนกระทั่งเย็น และไม่มีผู้ใดในวันกิยามะฮฺที่จะนำสิ่งใดที่มีความประเสริฐไปกว่าสิ่งที่เขาได้นำมาด้วยการกล่าวบทซิกิรฺดังกล่าว นอกจากผู้ที่อ่านมากกว่าเขา, อัล-บุคอรี หน้า 4/95 หมายเลข 3293 และมุสลิม หน้า 4/2071 หมายเลข 2691

94- (20) มหาบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮฺ และด้วยการสรรเสริญแด่พระองค์ มากเท่าสิ่งถูกสร้างของพระองค์ และเท่าที่ตัวพระองค์โปรดปราน และเท่ากับน้ำหนักของบัลลังก์แห่งพระองค์ และเท่ากับน้ำหมึกแห่งถ้อยคำของพระองค์ (ให้อ่านสามครั้งในช่วงเช้า) (1) ------------------ (1) มุสลิม หน้า 4/2090 หมายเลข 2726

95- (21) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์ ริซกี (ปัจจัยยังชีพ) ที่ดี และการงานที่ถูกตอบรับ (ให้อ่านในช่วงเช้า) (2) ------------------ (2) บันทึกโดยอิบนุ อัส-สุนนี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 54, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 925 ซึ่งชัยคฺอับดุลกอดิรและชัยคฺชุอัยบฺ อัล-อัรนะอูฏกล่าวว่าสายรายงานของมันอยู่ในระดับหะสัน ในการตรวจสอบหะดีษในหนังสือซาด อัล-มะอาด หน้า 2/375 และเคยนำเสนอรายละเอียดแล้วในบทซิกิรที่ 73

96- (22) ฉันขออภัยต่ออัลลอฮฺ และขอกลับเนื้อกลับตัวสู่พระองค์ (ให้อ่านหนึ่งร้อยครั้งในแต่ละวัน) (3) ------------------ (3) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 11/101 หมายเลข 6307 และมุสลิม หน้า 4/2075 หมายเลข 2702

97- (23) ฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพจนารถแห่งอัลลอฮฺที่สมบูรณ์ยิ่ง (ให้ปลอดภัย) จากความชั่วร้ายของสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง (ให้อ่านสามครั้งในยามเย็น) (1) ------------------- (1) ผู้ใดที่กล่าวมันในยามเย็นสามครั้ง ก็จะไม่มีพิษภัยใดทำร้ายเขาได้ตลอดค่ำคืนนั้น บันทึกโดยอะหฺมัด หน้า 2/290 หมายเลข 7898, อัน-นะสาอี ในอะมัล อัล-เยาวม์ วะ อัล-ลัยละฮฺ หมายเลข 590, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 68 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/187, เศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/266 และในตุหฺฟะฮฺ อัล-อัคยาร โดยชัยคฺบินบาซ หน้า 45

98- (24) โอ้อัลลอฮฺ ขอการสดุดีและความสันติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านนบีมุหัมมัดของเรา (ให้อ่านสิบครั้ง) (2) ----------------- (2) ผู้ใดที่เศาะละวาตแก่ฉันในยามเช้าสิบครั้งและยามเย็นสิบครั้ง เขาจะได้รับการชะฟาอะฮฺ (ความช่วยเหลือ) ของฉันในวันกิยามะฮฺ บันทึกโดยอัฏ-เฏาะบะรอนี ซึ่งมีสองสายรายงาน หนึ่งในนั้นอยู่ในระดับที่ดี (ญัยยิด) ดูในมัจญฺมะอฺ อัซ-ซะวาอิด หน้า 10/120 และเศาะฮีหฺ อัต-ตัรฆีบ วะ อัต-ตัรฮีบ หน้า 1/273

API