22 - คำกล่าวตะชะฮฺฮุด

52- ความเคารพ ความภักดีและคุณธรรมทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ขอความสันติสุข ความเมตตาจากอัลลอฮฺและความจำเจริญแห่งพระองค์จงมีแด่ท่าน โอ้ท่านนบี ขอความสันติสุขจงมีแด่พวกเรา และแก่บรรดาบ่าวที่มีคุณธรรมแห่งอัลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ (1) ------------- (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 2/311 หมายเลข 831 และมุสลิม หน้า 1/301 หมายเลข 402

API