95 - ดุอาอ์เมื่อขับขี่พาหนะ

206- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และการสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ แล้วกล่าวว่า มหาบริสุทธิ์ยิ่ง ผู้ทรงอำนวยสิ่งนี้ให้เรา และเรานั้นไม่สามารถจะควบคุมมันได้ และแท้จริงเราจะกลับคืนสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอน หลังจากนั้น ให้กล่าวว่า การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ (3 ครั้ง) แล้วกล่าวต่อว่า อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด (3 ครั้ง) แล้วกล่าวต่อว่า พระองค์ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง โอ้อัลลอฮฺ ฉันนี้ได้อธรรมต่อตัวเอง ดังนั้น ได้โปรดยกโทษให้กับฉันเถิด เพราะแท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดสามารถจะยกโทษได้นอกจากพระองค์ (1) -------------------- (1) อบูดาวุด หน้า 3/34 หมายเลข 2602, อัต-ติรมิซี หน้า 5/501 หมายเลข 3446 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/156, ซึ่งอายะฮฺทั้งสองอยู่ในสูเราะฮฺอัซ-ซุครุฟ อายะฮฺ 13-14

API