128 - คำกล่าวที่จะปกป้องจากการล่อลวงของชัยฏอน

247- ฉันขอความคุ้มครองด้วยพระพจนารถแห่งอัลลอฮฺที่สมบูรณ์ยิ่ง ซึ่งไม่มีคำพูดของผู้ใดจะสมบูรณ์ยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลว (ให้ปลอดภัย) จากความชั่วร้ายของสิ่งที่ถูกสร้างและจากความชั่วร้ายของทุกสิ่งที่อัลลอฮฺทรงบังเกิด (สร้าง,ประดิษฐ์) มันขึ้นมา และจากความชั่วร้ายที่ลงมาจากฟากฟ้า และจากความชั่วร้ายที่ขึ้นไปสู่ในนั้น และจากความชั่วร้ายของสิ่งที่มีอยู่ใต้แผ่นดิน และจากความชั่วร้ายสิ่งที่ออกมาจากมัน และจากความชั่วร้ายของบททดสอบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในยามกลางคืนและกลางวัน และจากความชั่วร้ายของทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในยามค่ำคืน ยกเว้นที่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดี โอ้พระผู้ทรงเมตตา (1) -------------------------- (1) อะหฺมัด หน้า 3/419 หมายเลข 15461 ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ, อิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 637 ซึ่งชัยคฺอัล-อัรนะอูฏกล่าวว่าสายรายงานของมันเศาะฮีหฺ ในการตรวจทานหนังสือโดยอัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ และดูในมัจญฺมะอฺ อัซ-ซะวาอิด หน้า 10/127

API