17 - บทดุอาอ์ขณะรุกูอฺ

33- (1) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงยิ่งใหญ่ (ให้อ่านสามครั้ง) (2) ---------------- (2) บันทึกโดยเจ้าของสุนันและอะหฺมัด อบูดาวุด หมายเลข 870, อัต-ติรมิซี หมายเลข 262, อัน-นะสาอี หมายเลข 1007, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 897, อะหฺมัด หมายเลข 3514 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 1/83

34- (2) มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งเรา และด้วยการสรรเสริญพระองค์ โอ้อัลลอฮฺได้โปรดประทานอภัยโทษแก่ฉันด้วยเถิด (1) ---------------- (1) อัล-บุคอรี หน้า 1/99 หมายเลข 794 และมุสลิม หน้า 1/350 หมายเลข 484

35- (3) ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง ผู้ทรงศักด์สิทธิ์ยิ่ง พระผู้อภิบาลแห่งมลาอิกะฮฺทั้งหลายและมลาอิกะฮฺญิบรีล (2) ---------------- (2) มุสลิม หน้า 1/353 หมายเลข 487 และอบูดาวุด หน้า 1/230 หมายเลข 872

36- (4) โอ้อัลลอฮฺ ฉันได้รุกูอฺแด่พระองค์ ฉันได้ศรัทธาต่อพระองค์ และฉันได้ยอมจำนนแด่พระองค์ หูของฉัน ตาของฉัน สมองของฉัน กระดูกของฉัน และเส้นประสาทของฉัน (และสิ่งที่ขาของฉันได้แบกมันไว้ -ร่างกายทุกส่วน-) ได้นอบน้อมต่อพระองค์แล้ว (3) --------------- (3) มุสลิม หน้า 1/534 หมายเลข 771, และเจ้าของสุนันทั้งสี่ยกเว้นอิบนุมาญะฮฺ, อบูดาวุด หมายเลข 760,761, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3421, อัน-นะสาอี หมายเลข 1049 ส่วนคำกล่าวที่อยู่ในวงเล็บนั้นสำนวนเป็นการบันทึกโดยอิบนุคุซัยมะฮฺ หมายเลข 607, อิบนุหิบบาน หมายเลข 1901

37- (5) ทรงบริสุทธิ์ยิ่งเถิด พระองค์ผู้ทรงยิ่งด้วยความเกรียงไกร อำนาจ ความทะนง และความยิ่งใหญ่ (1) --------------- (1) อบูดาวุด หน้า 1/230 หมายเลข 873, อัน-นะสาอี หมายเลข 1131, อะหฺมัด หมายเลข 23980 ซึ่งสายรายงานของหะดีษนี้อยู่ในระดับที่หะสัน

API