81 - บทดุอาอ์ก่อนร่วมหลับนอนมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา

192- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ได้โปรดให้เราห่างไกลจากชัยฏอน และให้ชัยฏอนห่างไกลจากสิ่งที่พระองค์ประทานให้เรา (1) ------------------ (1) อัล-บุคอรี หน้า 6/141 หมายเลข 141 และมุสลิม หน้า 2/1028 หมายเลข 1434

API