34 - บทดุอาอ์เมื่อมีความกลุ้มใจและโศกเศร้า

120- (1) โอ้อัลลอฮฺ ฉันคือบ่าวของพระองค์ บุตรของบ่าวชายของพระองค์ บุตรของบ่าวหญิงของพระองค์ ขม่อมของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ กำหนดการของพระองค์ดำเนินบนตัวฉัน ลิขิตแห่งพระองค์นั้นยุติธรรมแก่ฉันแล้ว ฉันขอต่อพระองค์ด้วยพระนามทุกนามของพระองค์ ที่ซึ่งพระองค์ได้ตั้งไว้สำหรับตัวพระองค์เอง หรือที่พระองค์ทรงประทานไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ หรือที่พระองค์ได้สอนมันแก่บ่าวผู้ใดผู้หนึ่งของพระองค์ หรือที่พระองค์เก็บไว้เป็นความลับในความรอบรู้ของพระองค์ ฉันขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานให้อัลกุรอานเป็นสิ่งที่รื่นรมย์แก่ใจฉัน เป็นรัศมีแก่อกฉัน เป็นสิ่งที่ขจัดความโศกเศร้าของฉัน และเป็นสิ่งที่ลบความกังวลของฉันให้หมดไป (1) ------------------- (1) อะหฺมัด หน้า 1/391 หมายเลข 3712 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ในสิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ หน้า 1/337

121- (2) โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความกังวลและความโศกเศร้า ความอ่อนแอและความเกียจคร้าน ความตระหนี่และความขี้ขลาด จากการเป็นหนี้ที่มากมายก่ายกอง และจากการกดขี่ของคนอื่น (2) ---------------- (2) อัล-บุคอรี หน้า 7/158 หมายเลข 2893, ซึ่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะอ่านดุอาอ์นี้เป็นบ่อยครั้งมาก ดูในอัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 11/173 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทซิกิรที่ 137

API