30 - บทดุอาอ์เมื่อรู้สึกหวาดผวาในขณะนอนและผู้ที่ต้องอยู่เพียงลำพัง

113- ฉันขอความคุ้มครองด้วยคำกล่าวอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺให้พ้นจากความกริ้วของพระองค์ ให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ และให้พ้นจากความชั่วร้ายของบ่าวของพระองค์ และให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของบรรดาชัยฏอนทั้งหลาย และการที่พวกมันจะเข้ามาหาฉัน (1) ------------------ (1) อบูดาวุด หน้า 4/12 หมายเลข 3893, อัต-ติรมิซี หมายเลข 3528 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/171

API