Zikiri bayan saukar ruwan sama

An yi mana ruwa da falalar Allah da kuma rahamarsa.

API